The Earthquake Engineering Online Archive  NISEE e-Library

Icon Identifier: Text-201207104
Title: Melete apokatastaseos tou Parthenonos = Study for the restoration of the Parthenon, volume 3c
Creator(s): Skoulikidis, T.; Papakonstantinou, E.; Galanos, A.; Doganis, Y.