The Earthquake Engineering Online Archive  NISEE e-Library

Icon Identifier: Text-S36926
Title: Soedinenie panelei v vertikalnikh shvakh seismostoikikh krupnopanelnikh zdanii
Creator(s): Dzhabua, Sh A.; Churaian, A. L.

Icon Identifier: Text-S36944
Title: Konstruktivnye skhemy i uzly krupnopanelnykh zdanii dlia seismicheskikh raionov
Creator(s): Churaian, A. L.; Dzhabua, Sh A.; Duzinkevich, S. I.